Tuesday, 29 November 2011

Menolak Dalam Lingkungan 10000

Dalam tajuk ini terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah menolak dalam lingkungan 10000 ;

Langkah 1 ~ Tolak sa
Langkah 2 ~ Tolak puluh
Langkah 3 ~ Tolak ratus
Langkah 4 ~ Tolak ribu


Terdapat 2 cara untuk menolak iaitu ;


 1. Menolak tanpa mengumpul semula
Langkah 1 ~ Tolak sa

 Langkah 2 ~ Tolak puluh

 Langkah 3 ~ Tolak ratus

 Langkah 4 ~ Tolak ribu
  
 2. Menolak dengan mengumpul semula

 Salah satu daripada empat cara menolak dengan mengumpul semula.


Mari mencuba :

1) 6548 - 2435 = _________

2) 3857 - 1600 = _________


3) 5617 - 34    = _________


4) 8423 - 635  = _________

No comments:

Post a Comment