Tuesday, 29 November 2011

Mendarab Dalam Lingkungan 1000

1 ) Mendarab nombor 2 digit dengan nombor 1 digit tanpa mengumpul semula.

Ketika menyelesaikan masalah mendarab nombor 2 digit dengan 1 digit beberapa langkah perlu diikuti ;

Langkah 1 ~ Darab sa
Langkah 2 ~ Darab puluh

Contoh mendarab nombor 2 digit dengan nombor 1 digit

2) Mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit tanpa mengumpul semula.

Ketika menyelesaikan masalah mendarab nombor 3 digit dengan 1 digit beberapa langkah perlu diikuti ;

Langkah 1 ~ Darab sa
Langkah 2 ~ Darab puluh
Langkah 3 ~ Darab ratus


 Contoh mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit

Mari mencuba :

1. 43 x 2 = _______

2. 22 x 2 = _______

3. 203 x 3 = ______

4. 212 x 4 = ______ 

3) Mendarab dengan mengumpul semula.

Dalam tajuk mendarab dengan mengumpul semula ini mempunyai 3 langkah iaitu;

1- Mendarab nombor 2 digit dengan nombor 10

Contoh mendarab nombor 2 digit dengan nombor 10

2 - Mendarab nombor 2 digit dengan nombor 1 digit 

Contoh mendarab nombor 2 digit dengan nombor 1 digit
 
 3- Mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit
 
 Contoh mendarab nombor 3 digit dengan nombor 1 digit
 
Mari mencuba :
1. 37 x 10 = _______
 
2. 80 x 10 = _______
3. 26 x 6  = _______
 
4. 142 x 7 = _______

 


Menolak Dalam Lingkungan 10000

Dalam tajuk ini terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah menolak dalam lingkungan 10000 ;

Langkah 1 ~ Tolak sa
Langkah 2 ~ Tolak puluh
Langkah 3 ~ Tolak ratus
Langkah 4 ~ Tolak ribu


Terdapat 2 cara untuk menolak iaitu ;


 1. Menolak tanpa mengumpul semula
Langkah 1 ~ Tolak sa

 Langkah 2 ~ Tolak puluh

 Langkah 3 ~ Tolak ratus

 Langkah 4 ~ Tolak ribu
  
 2. Menolak dengan mengumpul semula

 Salah satu daripada empat cara menolak dengan mengumpul semula.


Mari mencuba :

1) 6548 - 2435 = _________

2) 3857 - 1600 = _________


3) 5617 - 34    = _________


4) 8423 - 635  = _________